Digital omtanke

Per Axbom

En handbok för alla som vill att digitalisering ska ta bättre hänsyn till välbefinnande, inkludering och social påverkan.

Köp boken här:

Also available in English.

Det som löser problem kan också skapa problem

Alla digitala tjänster har en påverkan på människa, samhälle och natur. Men sällan mäter vi och följer upp hur övergripande välbefinnande förändras som ett resultat av det vi skapar. Det vill Per Axbom ändra på. Digital omtanke är en handbok som hjälper dig att tänka om, och ger dig praktiska verktyg som du kan börja använda direkt i dina projekt.Digitalisering, smarta apparater, AI och virtuella verkligheter hyllas för problemen de löser, medan problemen de skapar är undanskymda. Organisationer är mindre villiga att kännas vid några av sina skadliga bidrag, och väljer ofta i stället att argumentera för att deras avsikt minsann är god. Men skada är särskilt uppenbar för de redan sårbara, bortglömda, åsidosatta och utestängda från inflytande.Att erkänna ansvar kan upplevas smärtsamt, men förnekande och undvikande kommer endast förstärka negativ påverkan. Per är fast besluten att öka medvetenheten och främja mer balanserade och ärliga konversationer om möjliga, sannolika och önskvärda människa-dator relationer i vår framtid.Digital omtanke är en handbok som hjälper företag och kreatörer att hantera sitt ansvar i stället för att undvika det.

Per Axbom är digital etiker och kommunikationsteoretiker med roller som designer, coach och lärare. Hans arbete hjälper organisationer att skapa digitala tjänster med omtanke. Pers uttalade mål är att alla människor ska känna sig trygga med ny teknik.Hitta mer innehåll om och från Per på
hej.axbom.se

Digital omtanke är utgiven av Eget förlag inom serien Kunskap på nolltid.